Nejčastější dotazy, územní rozhodnutí a stavební povolení

1/ Může certifikát autorizovaného inspektora nahradit územní rozhodnutí?

Nemůže, institut autorizovaného inspektora byl zaveden jako alternativa vyřízení stavebního povolení, pro případ, že všechna potřebná stanoviska a vyjádření třetích osob (potencionálních účastníků stavebního řízení) jsou souhlasná.

2/ Jak dlouho trvá vypracování certifikátu ke stavebnímu povolení?

Pro průměrně složitou stavbu a při pečlivě připravené dokumentaci a úplných dokladech do jednoho týdne od předání podkladů. Pokud při kontrole shledám drobné nedostatky, či požadavky na doplnění, prodlužuje se doba potřebná na vypracování certifikátu o lhůtu na doplnění chybějících dokladů. Pro velmi komplikované stavby doporučuji předem domluvit individuální kalkulaci.

3/ Kdy mohu začít stavět?

Stavbu posouzenou autorizovaným inspektorem je nutno oznámit stavebnímu úřadu. Oznámení se podává na předepsaném formuláři spolu s přílohami, kterými jsou dokumentace, doklady, certifikát AI, plán kontrolních prohlídek stavby, smlouva s AI. V okamžiku doručení Oznámení stavebnímu úřadu (razítko podatelny na Oznámení) je možno stavbu zahájit. Stavební úřad dokumenty pouze eviduje.

4/ Jaká je platnost certifikátu?

V současné době neomezená, v připravované novele stavebního zákona bude omezena na dva roky, shodně se stavebním povolením.

5/ Kolik obvykle stojí vypracování certifikátu autorizovaného inspektora?

Cena není odvozena od velikosti , nákladů či složitosti stavby, ale od pracnosti posouzení, tzn. čím pečlivěji jsou podklady požadované pro vydání certifikátu připraveny, tím je cena nižší. Orientačně je cena za posouzení stavby a vydání certifikátu pro stavbu rodinného domu 20 000.- Kč, menšího průmyslového areálu (hala, administrativa a související infrastruktura)cca 50 000.- Kč.

6/ Může certifikát autorizovaného inspektora nahradit vodoprávní rozhodnutí?

Ano, může, v případě, že se nejedná o nakládání s vodami…

7/ Jak je to s povolením užívání stavby, stačí také certifikát AI pouze doručit stavebnímu úřadu?

Ne, nestačí: je potřeba podat žádost o souhlas s užíváním stavby na předepsaném formuláři, vlastní Souhlas s užíváním vydává stavební úřad.

8/ Je možno využít certifikátu autorizovaného inspektora pro povolení stavby rodinného domu?

Ano, pokud má dům zastavěnou plochu větší než 150 m2

9/ Kdy je nejvhodnější zahájit spolupráci s AI?

Čím dříve tím lépe, nejvhodnější je ihned po podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a započetí projednávání dokumentace pro stavební povolení

Zpět na hlavní výpis

REFERENCE
WURTH INTERIÉR
WURTH EXTERIÉR
WURTH INTERIÉR
ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM PANKRÁC
TERASY UNHOŠŤ
Login

Created by © 2011/12 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign